Skillnaden mellan Piratpartiet och Sverigedemokraterna är stor

Sören Holmberg hasplade på valvakan i söndags ur sig, och hänvisade till valu, att det i hög grad är unga män som annars sympatiserar med sverigedemokraterna, som nu har röstat på piratpartiet.

Detta har snappats upp av flera, men Henrik Oscarsson som även han tittat på just valu, konstaterade i ett diagram att det statistiskt utifrån söndagens undersökning inte alls är på det viset. Endast 5% av piratpartiets sympatisörer i valet hade röstat på sverigedemokraterna om det vore riksdagsval.

Oscarsson utvecklar idag i ett nytt inlägg vilka skillnaderna mellan de båda partierna är

"Båda grupperna av sympatisörer har ett relativt lågt intresse för politik och ställer sig mycket kritiska
till de etablerade partierna och deras partiföreträdare.
Politikerförtroendet är lågt. Båda grupperna reagerar starkt mot en
samhällsutveckling som de menar är på väg åt helt fel håll. […] Men ungefär där upphör alla likheter. […]

När det gäller utbildningsinriktning finns spännande
skillnader: PP-sympatisörerna drar åt naturvetenskap/data/teknik medan
SD-sympatisörerna tenderar att vara överrepresenterade på utbildningar
inom industri/transport/hotell/restaurang/service."

Även resten av den långa texten är intressant läsning och ger en mycket tydlig bild av skillnader och inte de likheter som Sören Holmberg lite förhastat hade fått för sig i söndags. Oscarsson avslutar med ett antal intressanta frågeställningar:

"Hör Piratpartiets sympatisörer hemma i Richard Floridas kreativa klass av individer
som står för den tolerans, mångfald, innovation och idérikedom som
genererar ekonomisk tillväxt i kunskapssamhället?

Är
Sverigedemokraternas sympatisörer exempel på det senmoderna samhällets förlorare som inte äger de kognitiva redskapen att hamna bland vinnarna på en framtida arbetsmarknad, det som Manuel Castells kallar för den kasserade arbetskraften?

Och i vad mån kan Piratpartiets sympatisörer föras till Ulf Bjereld och Marie Demkers grupp fria logotyper;
välutbildade, starkt individualiserade entreprenörer som är sitt eget
varumärke på en arbetsmarknad där idéer och kreativitet är de
viktigaste handelsvarorna?"

Kreativitet eller senmoderna förlorare utan kognitiva redskap. Det är inte svårt att komma fram till vilket alternativ som är mest lockande att fortsätta följa.

Tidigare inlägg om EU-valet:

Historiens vingslag förpliktigar för Piratpartiet

Jag är brytpunkten i kunskapen om internet och dess betydelse

Andra bloggar:

Ulf Bjereld, Opassande, Rick Falkvinge

Andra bloggar om , , , ,
Intressant.se