En utsträckt hand till regeringen

Christian Engström vill att det svenska ordförandeskapet ska arbeta för att ta fram ett integritetsdirektiv som enkelt sammanfattat ska innehålla grundläggande självklarheter:

"Att vi har rätt till skydd för vårt privatliv och vår korrespondens,
även om den sker elektroniskt. Att var och en har frihet att ta emot
och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning.
Att alla som anklagas för brott har rätt till en rättvis rättegång. Att
ingen ska få stängas av från internet."

Att vilja bidra till en konstruktiv debatt är bra och efter söndagens val så finns det även ett mandat från folket att använda som påtryckningsmedel mot regeringen inför det halvårslånga ordförandeskapet. Sedan gäller det ju förstås att den utsträckta handen accepteras av motparten också.

Tyvärr tror jag att det svenska ordförandeskapet ligger alldeles för tätt inpå valet för att ett integritetsdirektiv ska rymmas där. Ambitionen får nog vara att det kan få sin uppstart och slutföras av nästa ordförandeland.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , Intressant.se