Ekonomi stoppar vårdmöjligheter för svårt sjuka

Den framgångsrika forskningen har gjort att vårdmetoderna blir allt bättre och kan hjälpa allt fler till ett mycket längre och värdigare liv än vad som var fallet tidigare. Detta faktum är givetvis något som är mycket positivt men samtidigt innebär det att ökade resurser krävs och frågan är en av de välfärdsfrågor som kommer att kräva allra mest framöver.

Det handlar om hur vi ska kunna låta sjuka människor i vårt land få tillgodoräkna sig forskningens framsteg.

Dyra mediciner äter upp sjukhusens läkemedelsbudget i allt snabbare takt och detta leder till att man bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg nu har slagit till bromsen och inför ett stopp för mycket dyra biologiska läkemedel som bland annat ges till nyinsjuknande patienter med cancer, MS eller reumatism. Patienter som redan medicineras drabbas inte.

Detta handlar alltså om att sjukhusen nu tvingas prioritera vem som ska få nya effektiva läkemedel och vem som ska bli utan trots att båda patienterna är i behov av behandlingen.

Så hur ska vi då kunna tillföra de resurser som krävs för att alla svårt sjuka i vårt land får tillgodose sig de allra bästa behandlingarna som för tillfället finns att få?

Jag tror att en del av lösningen handlar om att göra det lite dyrare för alla oss som bara är lite småsjuka någon gång då och då att få vår vård. Jag tror exempelvis att högkostnadsskyddet och frikortet för patientavgifter, som idag ligger på 1 800 respektive 900 per år, måste höjas för att till viss del bidra till en omfördelning av resurser för läkemedel till svårt sjuka.

Andra bloggar om , , , , , , Intressant.se