All forskning på personnivå ska godkännas av individen

Veckan förslag om ett abortregister har diskuterats en del. Jag själv ansåg att det var en fråga för Piratpartiet att ta ställning i och det har de nu gjort. Rick Falkvinge säger så här:

"Alla människors rätt till personlig integritet är en central del av
vårt principprogram. Principer som delas av en
stor majoritet av det svenska folket. Vi ser därför flera problem med
upprättandet av ett dylikt register. Hur säkerställer man integriteten
för de personer som registreras? […] Det räcker inte med register som är i praktiken oåtkomliga. Databaser
läcker alltid. Man måste utgå ifrån det redan vid insamlingen av data."

Sedan anser Piratpartiet att även ett frivilligt medgivande att registrera sig är en för stor integritetskränkning och hänvisar till det sociala tryck som kan föreligga. Där kan jag inte riktigt hålla med. Ett sådant beslut, precis som många andra beslut i livet, måste kunna vara ett individuellt beslut.

Även Ja till livets blogg Om människans värde har kommenterat det hela och undrar om Rick Falkvinge och Piratpartiet är ute och seglar i den här frågan. Falkvinge har mycket tydligt kommenterat även detta med orden "Rätten till ett privatliv går före absolut allting utom konkreta brottsmisstankar."

Själv anser jag att så länge ett personnummer inte är avgörande för den enskilda patientens
hälsa så finns det i princip inte något skäl att föra register
innehållande personnummer.

Att det ändå kan finnas ett värde i att på
en djupare nivå kunna forska om olika ingrepp inom vården ska i så fall
vara något som är ett val av patienten. Anser man sig, oavsett om det
handlar om abort eller annat ingrepp, vilja vara föremål för
registrering av personnummer, och vidare forskning till följd av det
ingrepp man genomför, så ska det i så fall vara alternativet.

Andra bloggar om , , , , , , , , , Intressant.se