Personlig integritet och personligt ansvar

Än en gång har det blossat upp en nyhet om att sociala medier inte slänger det vi tror att vi själva slänger bort. Bilder på Facebook är sökbara en tid efter det att vi själva tror oss ha raderat dessa.

Vi ska självfallet ställa kvrav på att vår integritet skyddas på olika vis, men det finns även en stor portion personligt ansvar att ta för vad man sprider om sig själv på olika sätt på internet.

Precis som Bloggtidningen skriver så "finns det alltså anledning att vara noga med hur du bygger upp din
närvaro i sociala media. Även om det inte har någon betydelse när du
går i skolan kan det få betydelse om några år. Arbetsgivarna har lärt
sig att använda de sociala nätverken för att få information om
anställda och arbetssökande. Det kanske verkar tråkigt men är
egentligen inte så annorlunda mot verkliga livet."

Sunt förnuft gäller även i det digitala tidevarvet. Något som kanske är svårt för många unga att förstå på egen hand när deras föräldrar inte hajar mer än en bråkdel av vad som händer på internet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , Intressant.se