Odemokratiska slynglar som förstör för sig själva

Det krävs mycket för att upprätthålla en offentlig debatt och grundbultarna i vårt öppna demokratiska samhälle. Hårda ord passerar i stridens hetta. En del står man för och annat kan ångras tämligen direkt efter det att röken har lagt sig och den sansade bilden av diskussionen framträder.

Att planerat och utstuderat hota meningsmotståndare som uttalat en rakt motsatt inställning i en demokratisk diskussion är inte bara fegt utan motarbetar dessutom de egna syften som man påstår sig slåss för.

Många av de diskussioner om integritet och upphovsrätt, som har pågått under lång tid nu, har rört upp många och långa heta debatter med fundamentalt olika uppfattningar i sakfrågorna.

En av de som i fildelningsfrågan med full kraft hårdnackat ställt sig som motståndare till förespråkarna till fildelning är Dick Harrison. Hans åsikter har emellanåt nått oanade höjder och tangerat vad som kan anses vara demokratiskt. För detta har han med rätta kritiserats och ställt till svars.

Det som nu sker är att han och hans blivande fru Katarina Lundbergh har blivit systematiskt hotade i sin privata sfär. Detta har, självfallet, lett till en mycket jobbig situation.

Vi får ha vilka meningsskiljaktigheter som helst i den offentliga debatten, men det kräver att vi håller oss inom de ramar som vi själva vill leva i.

De hot som Harrison och blivande fru har fått utstå är osmakligt, odemokratiskt och direkt kontraproduktiv verksamhet utförd av ett antal slynglar som inte förstår vare sig sitt eget bästa eller den sakfråga de tror sig företräda.

Andra bloggar om , , , , , ,
Intressant.se