Kampen om internet går vidare – Piratpartiet till Bryssel

Egentligen är det fullkomligt bisarrt att vi ens har en diskussion i Europa om att begränsa tillgängligheten till internet.

Något som i grunden har förändrat möjligheterna för varje enskild medborgare att förse sig med information, själv sprida information och därmed har tillfört demokratiska instrument borde vara något som alla borde se som en självklarhet.  Istället ses det, trots gårdagens händelser i frågan om telekompaketet, med  en skepsis, rädsla och tveksamhet från många ledande politiker och andra framstående personer i samhället.

Det går att tolka denna tveksamhet på en rad olika sätt, men jag tror att det i många fall handlar om en okunskap blandat med en rädsla för att inte lika enkelt som förr kunna klappa igenom olika beslut i det tysta. Idag krävs det inte tiotusentals människor ute på gator och torg som demonstrerar sitt missnöje med något. Det räcker med en dator och en internetuppkoppling för att i mycket liten skala, givetvis med ett starkt budskap, kunna skapa en opinion som sakta växer sig starkare och skakar om rejält.

Anledningen till detta är att det är både enklare och billigare att göra sin röst hörd idag än vad det var för bara 10 år sedan. Merparten av våra politiker har inte förstått detta och det är, inte enbart men extremt mycket, därför som Piratpartiet ens har en chans att skaffa sig så många medlemmar som de har lyckats med. De är det enda partiet som helhjärtat har förstått och anammat internet som ett politiskt verktyg.

Sannolikheten är mycket stor att Piratpartiet kommer att göra vad Junilistan gjorde i det förra EU-valet. Junilistan fick 14,5 procent av rösterna, och blev tredje största parti, trots att de var utdömda på förhand i opiononsmätningarna. Jag tror att Piratpartiet har stora möjligheter att komma upp emot 10 procent om en månad.

De ligger runt 4-5 procent just nu och med tanke på att dessa opinionsmätningar till stor del genomförs med personer som har ett fast telefonabonnemang, som Mary Jensen mycket riktigt påstår, och mina fördomar säger mig att anhängare till Piratpartiet i mindre omfattning har ett sådant, så tror i alla fall jag att partiet har enorma möjligheter att plocka 10 procent av rösterna. Inte minst med tanke på det skrala valdeltagandet i ett EU-val.

Väl i Bryssel så gäller det, precis som Scaber Nestor mycket riktigt säger, att kunna samarbeta med andra partier också och inte bara stryka en person eller ett parti som inte uppfyller alla kriterier för att vara en sann Piratpartist.

Andra bloggar: Mina moderata karameller, Intensifier, Scaber Nestor, Isobel

Andra bloggar om , , , , , , ,
Intressant.se