Den ovissa framtiden för dagstidningarna

Vi kommer allt närmare den punkt när svenska dagstidningar kommer att slås samman och läggas ner till följd av att vi inte längre anser att deras produkter är värda sitt pris. Jag har själv varit inne på detta tidigare och ser egentligen färre och färre anledningar till att fortsätta att få en morgontidning i brevlådan varje dag.

Under veckan som gått har just denna fråga varit het och olika åsikter finns om vilka möjliga lösningar som existerar för att få betalt för sin produkt, om det nu finns sådana lösningar.

En av de bättre genomgångarna av problematiken är den som Mikael Zackrisson idag gör på DI.se när han på ett nyktert sätt går igenom problemställningen, förutsättningarna och vilka möjligheter som finns.

Grunden i hans budskap är att ansvariga i styrelserummen inte har förstått vad det är som har hänt och vad som just nu sker i en rasande fart där de inte själva längre äger instrumenten att styra utvecklingen på det vis som tidigare har varit möjligt.

För mig handlar det nya medielandskapet till stor del om mångfald och ambitionen att det ska få vara mycket mer fritt och tillgängligt och med så stor bredd som möjligt. Inte den styrda och hårt hållna struktur som byggdes upp långt innan någon hade sagt internet för första gången.

Det digitala informationsflödets oändliga möjligheter ska inte, och kan inte heller, paketeras på och ta betalt för på samma vis som tidigare. Hur det ska bekostas verkar det inte vara någon som egentligen vet.

Andra bloggar om , , , , , , Intressant.se