Är du kvar när jag behöver dig?

Ny personlig text i bloggen I huvudet på Keken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *