Är du kvar när jag behöver dig?

Ny personlig text i bloggen I huvudet på Keken