Sömnig blogganalys från SOM-institutet

50 procent av internetanvändarna läser nyheter på internet varje vecka och 17 procent läser bloggar. Detta tolkas av SOM-institutet som om bloggarnas makt är överdriven.

Det första jag funderar över är vad som definierats som en nyhetsförmedlare respektive en blogg i deras undersökning. Anledningen är att gränserna under bara det senaste året har suddats ut betänkligt och att det idag finns en naturlig koppling där emellan som garanterat innebär att en internetanvändare inte alltid vet när man är kvar hos en traditionell nyhetsförmedlare eller när man har klickat sig vidare från denna till en blogg.

För det första är 17 procent en bra siffra. Nästan var femte vet med säkerhet att de läser bloggar varje vecka och ytterligare ett mörkertal gör det utan att veta om det. Till det kommer den nyhetsförmedling som i stegrande omfattning sker i andra delar av de sociala medierna.

Något som jag däremot, tyvärr, är beredd att skriva under på i deras undersökning är att de frågor som dominerar bland bloggar, som till exempel avlyssning och fildelning, inte alls är av så stort intresse runt om i landet som man kan tro om man enbart skulle följa trenden bland bloggarna.

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , Intressant.se