Skrattet kommer att fastna i halsen på de som jublar idag

Det kan omöjligtvis finnas någon som med gott samvete kan påstå att dagens dom i rättegången mot personerna bakom The Pirate Bay är vettig. Att de döms till ett års fängelse och totalt 30 miljoner i böter är för mig helt ofattbart.

Summorna som ska betalas ut i böter till några amerikanska filmbolag uppgår till drygt 16 miljoner kronor i ett mål där det vad jag kan förstå inte ens finns teknisk bevisning som binder någon till annat än möjligtvis medhjälp.

Det är bötesbelopp som inte på något vis kan anses vara rimliga i ett svenskt perspektiv och detta alldeles oavsett vilket brottet skulle vara.

Utan att ha läst någon dom så tror jag att det ganska lätt går att konstatera att det är en dom som grundar sig på okunskap om hur internet fungerar och vad det egentligen är för tjänster som The Pirate Bay tillhandahåller.

Okunskap tillsammans med hårda påtryckningar från stora multinationella bolag har samverkat i detta märkliga fall.

Man kan dra paralleller till en rad kända fall av ekonomisk brottslighet i Sverige där det klart och tydligt har funnits aktiva handlingar som inneburit stor ekonomisk vinning i egen sak och där det har slutat med friande domar.

I det här fallet handlar det inte ens om att det är bevisat hur stor ekonomisk skada det handlar om. Det går helt enkelt inte att bevisa och ändå lyckas tingsrätten hitta bevis nog för ett år i fängelse och 30 miljoner i böter.

Att detta skulle hålla i en hovrättsförhandling har jag ur mitt lekmannaperspektiv oerhört svårt att tro och jag kan inte heller tro att detta långsiktigt, alldeles oavsett vad som eventuellt vinner laga kraft, kommer att ha någon större påverkan i framtiden.

Domen är mer en parentes än något som kommer att vara vägledande och för alla de artister och andra som idag kommer att uttala sig i jublande former kommer skrattet att fastna i halsen.

Andra bloggar om , , , , , ,
Intressant.se