En höjning av maxtaxan är rimlig

Jag vill inte betala mer än nödvändigt för olika tjänster och produkter jag köper, precis som de flesta andra av oss, men frågan om höjd maxtaxa för förskolan är en sådan sak som jag tycker är svår att kunna protestera emot.

Maxtaxa för våra två barn på 1,5 och 4 år innebär en kostnad på 2 100 kronor per månad. Det är 50 kronor om dagen för var och en av dom och för detta får dom, förutom att bli omhändertagna och ta till sig kunskaper i olika former, frukost, lunch och mellanmål varje dag.

Jag tycker att det i en jämförelse med mycket annat är ett väldigt billigt pris för vad det i praktiken ger. Eftersom det dessutom är just ett maxbelopp på 50 kronor per dag så innebär en höjning av maxtaxan att det i första hand drabbar de som har det lite bättre ställt och att alla som inte når upp till det beloppet fortsätter betala vad som gäller idag, dvs max 3 procent av bruttolönen.

Förutsättningen för en höjd taxa är dock att det minst innebär att kommunen bibehåller den nivå på personaltäthet som finns idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , Intressant.se