Behovspröva stödet till kommunerna

Så kom då det tillskott till landets kommuner som alliansen hårdnackat har vägrat att ge svar om tidigare.

17 miljarder på 3 år 2010-2012 (7+5+5) som fördelas baserat på befolkningsstorlek. Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting är nöjda med beskedet samtidigt som Ylva Thörn och Kommunal föga förvånande inte är lika nöjd.

Dock har jag en kraftig invändning mot detta bidrag på 17 miljarder. Jag kan inte förstå hur man använder befolkningsstorleken som enda måttstock för hur stor summa pengar varje kommun ska få. Det är lika korkat som att dela ut barnbidrag till alla oavsett inkomst.

Självfallet sitter inte alla landets kommuner lika mycket på pottkanten och pengarna borde givetvis fördelas utifrån behov. Allt annat är oansvarigt.

Andra bloggar om , , , ,
Intressant.se