Spotify börjar sälja mp3 – ett “hot” mot fildelningen?

Det var säkert bara en tidsfråga innan Spotify skulle börja erbjuda möjlighet att köpa låtar för nedladdning men nu verkar det vara på gång. Inom några veckor ska vi i Sverige kunna börja köpa direkt via Spotify.

Jag vet egentligen inte hur stor marknaden för detta kan vara i dagsläget. Det beror förstås på priset, men marknaden även för detta borde vara vikande inte minst tack vare tjänster som just Spotify.

Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att Ipred-lagen som börjar gälla 1 april får flera att köpa nedladdningsbar musik än vad som hittills har skett. På längre sikt tror jag inte heller att detta kommer att vara en framkomlig väg för att tjäna pengar på musik.

De nya möjligheterna att dölja sin nedladdning finns redan tillgänglig och dessa kommer bara att förfinas för att så småningom ha sopat undan alla möjligheter att sälja musik i traditionell mening.