Socialdemokraterna omfamnar privatägda sjukhus

Jag satt och cyklade framför Rapport 19.30 och höll på att ramla av sitsen när Ylva Johansson erkänner socialdemokraternas brister i sin sjukvårdspolitik. Att man medverkat till att plocka bort för mycket administrativ personal som har lett till en för tung börda för de som utför jobbet med patienterna.

Utgångspunkten för detta är ett nytt arbetssätt på S:t Görans sjukhus i Stockholm där man arbetar enligt lean-metoden, något som gör att man ökat kapaciteten i flödena 2,5-3 gånger. Idag lägger vårdpersonalen bara 1/3 av sin tid på patientarbete. Övrig tid går till andra uppgifter.

En utvecklad syn över hur jobbet ska utföras och vad som är effektivisering är en nödvändighet för att klara av en allt större vårdapparat där fler och fler sjukdomar går att vårda och fokusera på det som är viktigast. et handlar om att ge patienten så mycket gott som möjligt genom ett fokuserat och professionellt arbetssätt utan att slösa kompetenta resurser på sådant som andra i sin tur kan utföra på ett mer effektivt sätt, det som blir vårdpersonalen support.

Att S:t Göran Sjukhus har infört något som effektiviserat deras akutarbete så anmärkningsvärt mycket borde vara argument nog för att sprida detta ut över landet med eftertryck. Tyvärr är det nog inte så enkelt när det ska plöjas igenom alla stelbenta landstingsorganisationer innan det blir någon verklighet.

Just därför är det de anställda, vårdens egen Toyta-personal, som på egen hand aktivt måste ta tag i sin egen verklighet och förändra något som både gagnar patienterna och deras egen arbetsmiljö.

Det allra mest intressanta just med S:t Göran sjukhus är att det numera drivs av Capio och att Ylva Johansson och socialdemokraterna omfamnar något som kommit ut av ett privat ägande inom vården måste anses som en smärre sensation. Positivt men sensationellt.