Ytterligare ett diktatoriskt påbud plockas bort

Runt om i landet sitter ikväll styrelserna i olika studentkårer och dricker gravöl. De har idag fått beskedet som innebär att kårobligatoriet avskaffas från 1 juli nästa år.

Detta innebär att varje student som idag betalar 500 kronor i kåravgift, och som väljer att inte vara kårmedlem, enbart kommer att ge studentkåren 105 kronor i statsbidrag.

80 procent av de pengar som studentkårerna idag nyttjar för subventionerade fester och annat larv kan därmed försvinna till höstterminen 2010.

Det var på tiden att ett tvångsmedlemskap, som det handlar om, nu moderniseras och landar i linje med andra demokratiska spelregler om individens egen valmöjlighet.