Tidningen I Form schabloniserar sociala medier

Satt på toaletten (!) igår kväll och läste tidningen I Form och deras reportage om sociala medier. Och på toaletten var kanske det ställe som denna artikel borde ha stannat. I alla fall vissa delar.

Det är en artikel som utgår ifrån sociala medier ur ett hälsoperspektiv och hur det stressar oss att alltid vara uppkopplade och känna oss tvingade att uppdatera vår omvärld att vi fortfarande existerar. Så långt en bra infallsvinkel, men det är när det olika sociala medierna ska beskrivas som schablonbilden kryper fram.

Det är inte så att en blogg beskrivs som "en dagbok på nätet", men i plus och minus-listan är detmånga brister som visar på en okunskap från artikelförfattaren Camilla Victoria Marcinkowski.

Om Facebook säger hon att "Du kan inte göra skillnad på dina vänner och bekanta.

Stämmer inte. Det är mycket enkelt att göra olika profiler genom att gå in i sekretessinsttällningarna och tilldela dina kompisar, vänner och bekanta, olika grader av information om dig själv.

Om mikrobloggar sägs det föga förvånande att det är till för att "skicka uppdateringar om vad du gör". Ja det kan man göra, men hon missar helt och hållet att beskriva alla andra möjligheter som finns i form av diskussio, utbyte av erfarenhet och tipsande om länkar och andra nyttigheter.

Även om artikeln inte är en instruktionsbok till Facebook, Twitter och alla andra omnämnda sociala medier, utan mer en diskussion om vår uppkopplade tid, så tycker jag ändå att man ska kunna förvänta sig att de beskrivningar som ändå sker är mer initierade än detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Intressant.se