Olofsson har fog för sina rakryggade kritik av GM

Den redovisning som Aftonbladet gör över de kontakter och de turer som, med diverse försök till hjälp från regeringens sida, sedan i höstas har pågått med General Motors ger Maud Olofsson all rätt i världen att stå rak i ryggen när hon kritiserar GM.

Det visar upp ett totalt ointresse från GM att ta vara på det viktiga varumärke man påstått sig se i Saab, men som man uppenbarligen inte har brytt sig för fem öre att försöka rädda. Om det beror på att man anser att det inte går eller om det finns andra orsaker vet jag inte, men att försöka lägga över ansvaret på den svenska regeringen är just oförskämt.

Den som fortfarande tror på tomten, vilket även en del vuxna tycks göra, kan fortsätta att skriva önskelistor om ett Saab som ska gå med vinst om fem år. Men tomten kommer aldrig med den vinsten till ett svenskt företag som har varit i kris i 20 års tid.

Och kommer tomten så gör han det till ett företag med namnet Saab, men som om fem år ägnar sig åt annat än personbilstillverkning.