Moderaterna vill göra det självklara med landstingen

Äntligen kommer det konkreta förslag som går ut på att minska friheten för olika landsting att inte ge samma vård och samma förutsättningar för alla medborgare.

Det är Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann som på Newsmill presenterar moderaternas sjukvårdsprogram som i sammanfattning går ut på att de inte accepterar att man måste bo i rätt landsting för att få den vård man ska ha tillgång till.

Det handlar inte om att centralstyra verksamheten för sakens skull. Men det är, precis som moderaterna så klokt har konstaterat, inte rimligt att boendeord ska avgöra vilken vård man får och hur lång tid det tar.

>>I fortsättningen bör det inte vara möjligt för ett landsting att
vägra erbjuda läkemedel som är reglerade på nationell nivå.
Patienträttighetslagen ska bland annat reglera patienternas valfrihet,
lika rätt till behandling och maximala väntetider. Det kan handla om
att få tillgång till en viss behandling, ett visst läkemedel, ett visst
hjälpmedel eller på andra sätt ges en bra sjukvård för alla. Dessutom
ska det vara enkelt för patienten att få sin rätt prövad.

Vi
vill vara ärliga mot väljarna och vara tydliga kring att sjukvården som
vi känner den idag måste förändras. Det kommer i framtiden behövas
betydligt mer av ett nationellt ansvarstagande för hälso- och
sjukvården. Det kommer att innebära mindre möjligheter för enskilda
landsting att styra över den egna verksamheten. Samtidigt kan
landstingens självstyre aldrig vara viktigare än att ge alla patienter
en bra sjukvård.<<

Jag hade inte kunnat formulera det bättre själv och det borde inte finnas något motstånd mot dessa tankar från något annat parti heller.