Man kan inte vara polis med en rasistisk grundinställning

Det finns åsikter och saker man inte kan ha och säga när man är polis. Och detta alldeles oavsett om man bara åker med i en bil och filmar vad som sker i Rosengård eller om man är med och ingriper mot bråkmakare.

För mig räcker kommentarer som "Jag håller med han gubben på Ica i Vellinge: ”Ni har kommit till fel kommun, blattejävlar” och "Den lille jävla apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom" för att jag som deras chef skulle ha agerat så fort jag fick veta om vad som hade sagts.

Man kan tänka att vi alla tycker och säger saker som inte är lämpliga, eller till och med rasistiska emellanåt,  och att även poliser kan göra detta. Jag tycker inte att det är lämpligt att i sitt jobb som polis ha och uttrycka den inställning som poliserna i Malmö visade upp.

En polis är inte i en position att sköta sitt jobb utifrån en mer eller mindre rasistisk och nedvärderande utgångspunkt. Allra minst om man arbetar i ett område som Rosengård där det i princip bara bor invandrare.

Trots att poliserna i Malmö uttryckte sig så som de gjorde så har juridiken, i form av chefsåklagare Kristian Augustsson, redan idag avgjort att de inte gjorde sig skyldiga till vare sig tjänstefel eller annat brott. Det är säkert ett korrekt beslut hur illa det än lätt.

Det som idag kan uppröra mig är att polismästare Ulf Sempert, som igår till synes frustade av ilska över vad jag uppfattade som något han just blivit medveten om, idag har förklarat att så inte alls var fallet.

Man kan inte som polismästare ena dagen vara heligt förbannad för att nästa dag erkänna att denna upprördhet nog inte var så heligt stor som det framställdes.

Han har vetat om vad som sagts före det blev medialt uppmärksammat och
det man då kan undra är om han alls hade agerat om det inte kommit ut
till allmänhetens kännedom? Att döma av hanteringen så hade han sannolikt inte agerat.

Jag säger inte att polismästaren själv står för någon form av rasistiska åsikter men han har inte visat upp det som krävs av honom som chef.

Reblog this post [with Zemanta]