Kängor, hängslen, palestinasjalar och Mao

I Bromölla har man på fritidsgårdar förbjudit ungdomar tillträde på grund av att de har burit kängor och hängslen som gör att det kan uppfattas som att de är rasister.

Jag tror att det som kan ses som en god tanke istället kan verka precis tvärtom. Så länge kängorna och hängslena inte kombineras med andra verifierat rasistiska attribut så kan inte något som av betraktaren bara uppfattas så, men i själva verket skulle kunna bäras av vem som helst i de perioder som både kängor och hängslen faktiskt är mode, vara en anledning att bli portad till fritidsgården.

Portas även ungdomar som bär palestinasjalar, av patriotisk eller ur rent modeintresse, från Bromöllas fritidsgårdar? Hur är det med ungdomar som pryder sitt bröst med ett porträtt av Mao på sin t-shirt?

Det ska givetvis ageras mot beteenden och provokationer som är tydligt rasistiska, men det måste finnas rejält fog för det innan man portas.

Jag utgår ifrån att kängor och hängslen inte är den enda anledningen till agerandet i Bromölla.

Reblog this post [with Zemanta]