Finländare som inte lärt sig svenska språket på 50 år

Det finns en ständigt återkommande diskussion om att om att invandrare som kommer till Sverige måste lära sig svenska. Nu senast var det aktuellt i debatten efter moderaternas utspel.

I anslutning till detta kan man idag läsa i Borås Tidning om att finländare känner sig diskriminerade. Anledningen till detta är att de som bor här i västsverige inte får samma service som finländare som bor i norra delen av landet där det i ett antal kommuner, fem stycken närmare bestämt, går att använda finska i kontakten med myndigheter. Det finns dessutom ett förslag att detta ska utökas till ytterligare 18 kommuner i Mälardalen.

Finska är ett minoritetsspråk i Sverige sedan 1999 och de fem kommuner som nu har denna service är utnämnda som särskilda stödkommuner.

Jag har jobbat med många invandrade finländare och vet att många av dessa har lärt sig mycket begränsad svenska trots att det bott här sedan mer än 40 år tillbaka.

Den relevanta frågan är då om Borås Stad ska lägga resurser på att ha en service för dessa finländare när de nu har kommit upp i en ålder som gör att de behöver äldreomsorg?

Man kan diskutera hur hårda kraven på kunskap i det svenska språket ska vara i all oändlighet. Min uppfattning är att det i slutändan inte är någon annan än individen själv, som kommer till vårt land, som måste få avgöra om man anser att man klarar sig eller inte. Gör man inte det är det upp till var och en att skaffa sig den språkkunskap som behövs för att fungera i samhällets olika sammanhang.

Rimligtvis är språkkunskapen så viktig för möjligheten att få ett jobb i Sverige att alla ser det som mer eller mindre obligatoriskt för att komma in i det svenska samhället utan att det nödvändigtvis måste vara ett absolut krav för att få stanna som vissa tycks anse.

Borås finländare, på väg in i äldreomsorgen, får nog ta sig en rejäl funderare över vems ansvaret är för att de inte kan klara av en kommunikation på svenska.

För mig är det långt ifrån rimligt att någon som bott i närmare 50 år i Sverige inte skulle kunna kommunicera på något annat språk än sitt modersmål och pga av detta kräva sin kommun på särskild service.

Reblog this post [with Zemanta]