En polis kan vare sig vara främlingsfientlig eller rasistisk

De problem som finns i bland annat Rosengård i Malmö är allvarliga och risken för att kravaller liknande de i december är bara att vänta. Just nu har polisen i Malmö på egen hand sett till att motivera nya kravaller genom det som har framkommit de senaste dagarna.

Att de poliser som uttalade sig på en videofilm från decemberkravallerna inte kan sättas dit för något brott får vi leva med, men de borde omedelbart avlägsnas ifrån sina tjänster på Malmöpolisen. På samma sätt som att polismästaren själv borde fundera på vilken organisation han egentligen ansvarar för och vilket ansvar han har för vad som skett, vilken attityd som uppenbarligen frodas inom kåren och vad detta riskerar att få för långsiktiga konsekvenser för det förtroende som idag är under fryspunkten bland många människor, inte minst de med invandrarbakgrund.

Uttalanden i videofilmen verkar ha lättat på trycket bland de kollegor inom kåren som försöker göra ett bra jobb och hålla sig neutrala i sitt arbete. Det senaste som pyst ut är de fingerade namn, Neger Niggersson och Oskar Neger, som användes av skånepolisen i samband med en intern utbildning och att detta inte bara är några slumartade händelser av förvirrade poliser tror jag tyvärr att vi kan utesluta.

Till mitt förra inlägg i frågan har jag fått en kommentar som inte tycker att polismännen agerat rasistiskt utan bara varit främlingfientliga och att det på något vis då skulle vara okej för att så många i samhället ändå är det.

Alldeles oavsett om man kallar det rasistiskt eller främlingsfientligt, var den gränsen nu går, så spelar det inte någon roll i sak. En svenska polis kan inte vara vare sig det ena eller det andra. De ska hålla sig neutrala till alla människor och jobba utifrån sin egen uppsatta värdegrund som säger att de ska vara engagerade och med ansvar och respekt värna om allas lika värde.

Det räcker som anledning till varför ett antal malmöpoliser inte borde få behålla sina tjänster.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Intressant.se