Dagen.se vill komma ännu närmare sina läsare

Jag vet inte hur det fungerar på andra tidningar, men på Dagen tar man nu ytterligare ett grepp om den återkoppling som läsarna gör till deras artiklar via blogginlägg som är Twingly-kopplade.

Webbredaktör Emanuel Karlsten berättar:

>>…startat en funktion där våra reportrar får ett mail med länk till din blogg varje gång du bloggar om någon artikel de författat.

På så sätt hoppas vi uppnå följande:

  • Reportern får nya infallsvinklar och uppslag till uppföljningar.
  • Reportern – experten i ämnet – får möjlighet att gå in och förtydliga fakta som bloggaren fått om bakfoten.
  • Reportern märker snabbt om något varit otydligt och kanske till och med behövs rättas/förändras i artikeln.
  • Det ökar kommunikationen mellan läsare och skribent.
  • Du vet att den kunskap du bidrar med i dina länkade bloggposter tas till vara på.


[…] …framförallt är det ytterligare ett sätt att krympa avståndet mellan redaktion och läsare.<<

Det låter helt naturligt att den som står bakom en artikel också är den som i första hand tar hand om responsen från läsaren.

Uppenbarligen har det i alla fall inte varit en självklarhet på tidningen Dagen tidigare och jag gissar att det inte är självklart på andra håll heller.

Eller vad säger Borås Tidnings ledande företrädare som inte ens orkar svara på mail som går direkt till berörd person?

För övrigt kan ni, om ni vill läsa en intressant och rolig twittrare, göra det genom att följa ovan nämnde Emanuel Karlsten.

Reblog this post [with Zemanta]