Borås Tidning har svarat om Twingly

Efter att ha försökt att, vid upprepade tillfällen under 18 månaders tid, få kontakt med och ett svar från Borås Tidning om deras eventuella planer att återkoppla sina artiklar med Twingly, så har jag nu äntligen fått ett livstecken från tidningen.

Sedan jag senast bloggade om detta i januari har jag kunnat konstatera att flera av Borås Tidnings kompisar inom Gota Media (Smålandsposten och Barometern) har Twingly och att ännu en är på gång under våren (Blekinge Läns Tidning). Just detta gör svaret från Niclas Sennerteg, tidningens webbredaktör, en smula märkligt.

>>Twingly har diskuterats av tidningsledningen här BT och ansvarig
utgivare vill ha betänketid när det gäller vilka följder denna funktion
kan medföra för utgivarskapet. Det beror på att den ansvarige utgivaren
är den som svarar för att allt material som publiceras på bt.se (även länkar till externa sidor) följer etiska regler osv.<<

Att påstå att ansvarig utgivare skulle bära ansvaret, även för vad som
publiceras på externa sidor, är ett ganska teoretiskt resonemang.

Jag har konsulterat Martin Källström, CEO på Twingly, i frågan och utifrån hans svar till mig på Twitter ligger det till ungefär på följande vis:

Tidningarna anser sig ha ett utgivaransvar, även för externa länkar, och om de inte tar bort illegala sådana inom 24 timmar efter det att dessa har uppmärksammat. Det här sättet att se på frågan är egentligen bara juridiskt förankrat när det gäller kommentarer men de flesta applicerar det på Twinglylänkar för säkerhets skull och för att undvika att tvingas kontrollera varje enskild länk så låter man helt sonika bli att förmoderera Twinglylänkar och kan på så vis agera först när något uppmärksammas som en tvivelaktig länkning.

Eftersom Borås Tidning knappast är pionjärer inom området så lär det dessutom finnas gott om kompetens och svar på de här frågorna. Dels har merparten av landets stora morgontidningar funktionen sedan ett par år tillbaka och flertalet mindre nyhetstidningar och andra nischade tidningar har under de här åren hoppat på tåget. Däribland alltså två av Borås Tidnings kollegor i samma koncern, Gota Media, som dessutom av allt att döma publicerar sina nätupplagor på samma plattform som Borås Tidning gör och då kan ge initierade tips hur Borås Tidning ska lägga upp strategin.

Att bloggandet om lokala frågor i Borås med omnejd inte är speciellt stort beror till viss del på att den stora lokala tidningen är segare än många andra att förnya sitt sätt att kommunicera med sina läsare och bollen ligger alltså hos ledning och ansvarig utgivare Jan Öjmertz att besluta om när det ska ske en utveckling även i sjuhäradsbygden.

Men kunskapen i ämnet, för att kunna göra detta, verkar vara lite sisådär trots att kunskapen finns runt hörnet i den egna familjen.

Reblog this post [with Zemanta]