Spetskompetens är viktigt för Sverige

Ordet elitskola är självfallet något som direkt väcker till debatt och oro, men för egen del så anser jag inte att det behöver vara en felsatsning med en satsning på spetskompetens på gymnasienivå. Det är snarast så att jag tror att utvecklingen kräver att det finns som ett alternativ.

Det hela är helt och hållet beroende på hur det hela hanteras och att det inte innebär att man utestänger elever på social grund eller att det inte medverkar till att skapa sociala skillnader.

Skolsal

En större satsning på elitskolor måste ske parallellt med en fortsatt omdaning och satsning, med kompetens och kvalitétshöjande åtgärder, på alla de normala gymnasieskolor som finns runt om i landet. Sker inte detta så är risken betydligt större att att det leder till större sociala skillnader alldeles oavsett om ansökningarna till de utvalda elitskolorna är öppna för alla.

Till sist, det kanske viktigaste, är att vi som nation behöver se en ökad kompetensnivå i gymnasieskolan både på toppen och bredden.

Relaterat i media:

Aftonbladet Aftonbladet Dn Dn SvD

Andra bloggar om , , , , , , , Intressant.se