Platt kritik av Twitter från Björn af Kleen

Expressen Kultur gjorde sin debut på Twitter för fyra dagar sedan och idag gör Björn af Kleen vad han själv, på just Twitter, beskriver som att han "Hugger Twitter i ryggen".

Precis när den vanliga bloggen har blivit mer eller mindre accepterad av de flesta medier så är det alltså dags för microbloggen att bli the bad guy.

Tvärtemot vad jag var inne på i mitt långa inlägg om Twitter igår så ser Björn af Kleen Twitter enbart som ett spekulativt kvitter:

>>Just
därför måste man ställa sig skeptisk till Twitter – det
mikrobloggformat som i veckan vunnit många nya anhängare bland svenska
medieprofiler. Här kan auktoritära uvar återuppta det spekulativa
berättarsätt som den vanliga bloggen en gång avlivade. Twitter krymper
bloggflödet till snåla 140 tecken per inlägg.<<

Det han har missat är att det inte bara är statusrapporter om trivialiteter utan att det uppstår diskussioner, det länkas och tipsas om olika artiklar eller blogginlägg.

Om Björn af Kleen ger Twitter fyra dagar till kanske även han upptäcker mer än de som packar badkläder och som ska dricka en latte.

Det spekulativa kvittret finns där, men om man blundar för det så finns där även ett konstruktivt och inspirerande kvittrande att ta tillvara på.

Reblog this post [with Zemanta]