Ge tt, språkrådet och mediespråkgruppen på taffsen

Det kommer att se för jävligt ut att läsa om politik i fortsättningen om alla börjar följa tidningarnas telegrambyrå och deras språkrekommendation att namnen på de politiska partierna och ord som börjar med deras namn ska skrivas med stor bokstav.

Slå därför följe med en rad andra som har bestämt sig för att inte lyda detta märkliga tilltag. Ett sätt att göra detta är att gå med i Stina Morians grupp på Facebook under namnet Gemena skrivregler.

Men det är inte bara tt som ska ha på taffsen för detta. Det ska även den sk Mediespråkgruppen har som har varit med och tagit det principbeslut om att följa rådet från tt.

I denna grupp ingår representanter för alla de stora medierna inom tidningar radio och tv och utan deras uppbackning hade det inte börjat att skrivas med STORA BOKSTÄVER från och med idag.

Bloggat:

Jonas Morian, Magnus Ljungkvist, Erik Laakso, HAX

Relaterat i media:

Fokus SvD

Andra bloggar om , , , , , , , Intressant.se