Försäkringskassans problem är bristen på kompetens

Det är ingenting som har hänt enbart beroende på vare sig minskade anslag eller någon annan yttre faktor. Försäkringskassan är just kassa och läget är konstant sedan många år tillbaka.

Visst verkar det just nu vara värre än vanligt, men vi ska komma ihåg att kritiken mot deras handläggningstider återkommer med jämna och ojämna mellanrum. Sena ersättningar är mer regel än undantag.

I oktober 2004 kunde vi läsa om en genomsnittlig handläggningstid på 40 dagar. Dåvarande Barn- och Familjeminister Berit Andnor konstaterade att "i dag kan människor få vänta i flera månader på utbetalning av sin
sjukpenning. Särskilt allvarligt är att det
kan ta lika lång tid innan människor får veta att de inte får någon
sjukpenning alls."

Försäkringskassan

När den nu avsatte (!) generaldirektören Curt Malmborg strax efter tillträdde sitt jobb i januari 2005 sa han bland annat att "han anser också att ingen ska behöva vänta längre än 30 dagar på beslut från Försäkringskassan.
– Snabbhet och rättssäkerhet hänger ihop och är otroligt viktigt."

I mars 2007 återkom Malmborg med ett svidande omdöme om sin egen organisation där han konstaterade att "mest kritik får vi för att det inte går att få besked om hur lång tid
ett ärende kommer att ta. När fattas beslut, när kommer pengarna? Enkla
frågor som vi borde kunna svara på utan krångel."

Han konstaterade även att "vi har varken haft struktur,
organisation eller metodik som erbjudit de rätta förutsättningarna för
ett effektivt och serviceinriktat arbete Det har skapat frustration hos
medarbetarna och försvårat deras utveckling i arbetet och möjlighet
till specialisering i yrket."

Detta nederlag i sin service skulle resultera i en försäkringskassa som skulle göras om från grunden enligt ett recept från Curt Malmborg:

>>Inom kort kommer vår styrelse att ta ställning till
ett omfattande program för att göra Försäkringskassan till en modern
myndighet med höga servicemål.

Vi har
sammanfattat uppdraget i tre ledord – enkelt, snabbt och rätt – och
vårt arbete de närmaste två åren kommer helt att inriktas på att
omsätta dessa begrepp i en för kunderna påtaglig verklighet:

Det
ska vara lätt att få kontakt med Försäkringskassan. I vår nya
telefonkundtjänst är målet att ge en utbyggd och snabbare
telefonservice.

Man ska inte behöva vänta i onödan på pengar
från Försäkringskassan. Vi ska skapa en organisation som gör att våra
kunder får sina pengar i tid, det vill säga direkt efter
inkomstbortfallet.

Man ska få det stöd man behöver. Vi ska ha en organisation där den som har behov av extra stöd ska få en personlig handläggare.

Man
ska veta vad som händer när man har kontakt med Försäkringskassan. I
dag är det svårt att få veta var det egna ärendet befinner sig och när
utbetalningen kommer. Vår nya internettjänst ska kunna erbjuda
möjligheten och ge besked om när man kan vänta sina pengar.<<

Vi ser nu att även denna ambition har misslyckats.

Även om det idag möjligtvis är värre än vad det har varit tidigare så är det ändå viktigt att i den här debatten konstatera det konstant krassliga läge som Försäkringskassan har befunnit sig i under de senaste fem åren, minst, och att det i grunden inte handlar om resurser utan om en organisation som har saknat ledare med förmåga att strukturera upp verksamheten till en modern serviceinstans med snabba handläggningstider.

Curt Malmborg fick lämna sitt uppdrag och frågan är om Adriana Lender har kompetensen att få styr på verksamheten.

Monica Green och andra, mer eller mindre begåvade, riksdagsledamöter i oppositionen kan argumentera hur mycket de vill om regeringens ansvar för krisen. Men problemet går betydligt längre tillbaka i tiden än hösten 2006 och grundar sig i ett fundamentalt fel i Försäkringskassans sätt att arbeta – då och uppenbarligen fortfarande.

Relaterat i media:

Dn Dn Dn SvD SvD

Andra bloggar om , , , , , , , ,
Intressant.se

Reblog this post [with Zemanta]