Birro fortsätter bryta is

För en vecka sedan fick vi veta att Marcus Birro fått ett fett erbjudande från Aftonbladet som han hade tackat nej till och att han skulle fortsätta skriva för Expressen.

Nu framgår det att engagemanget för Expressen i veckan som kommer ska utökas. Han ska, förutom fotbollskrönikorna, varje onsdag skriva krönikornyhetsplats.

Som jag skrev redan för en vecka sedan är det en anmärkningsvärd förändring och utveckling som han har stått för under senare år. Att nu ta steget in på ytterligare ett nytt område är modigt. För även om Birro under alla år har stått för ett engagemang i olika samhällsfrågor så kommer väldigt mycket av det han skriver i Expressen varje onsdag att exponeras på ett helt annat sätt än det som skett tidigare.

Jag är övertygad om att han kommer att engagera och provocera med sina krönikor och att många bloggar med ett samhällspolitiskt intresse kommer att referera och relatera till Marcus Birro i betydligt högre utsträckning än tidigare.