Vad är det med Muhammed och rondellhunden nu då?

Jag vet inte varför det sker, men faktum är att jag sedan midnatt har haft alldeles för många besökare till bloggen, för att det ska vara normalt, som kommit hit efter att ha sökt på Muhammed och Rondellhund.

Hade det varit sommaren och hösten 2007 skulle jag inte ha reagerat, men nu har det vad jag vet inte varit några diskussioner om detta.

Är det någon annan som har snappat upp varifrån det nyfödda intresset för Muhammed och rondellhunden kommer?

Uppdatering:

Inläggen som det handlar om är Muhammed som rondellhund – här är bilden! och Profeten Muhammed som rondellhund

Reblog this post [with Zemanta]