Twitter-gadget i Gmail

Allt som kan förenkla tillvaron är välkommet.

En sådan sak som kan hjälpa till är, även om det inte är av livsavgörande art, en gadget för Twitter i Gmail som nu finns tillgänglig.

Twitter-gadget

För att kunna lägga till den måste man ha kopplat på Labs för Gmail och det går bara att göra om man har valt engelska som språk.

Relaterat:

TwitterGadget, Lifehacker

Andra bloggar om , , , , ,

Reblog this post [with Zemanta]