Bloggen som budbärare av sanningen

Gammelmedia fortsätter att skriva om bloggar och idag är det DN som, med en en lite annorlunda vinkel, belyser hur bloggen kan användas för att vända på steken. Kändisar som successivt har exploaterats mer och mer i media, oftast med spekulationer och rena osanningar, har nu möjlighet att på egen hand effektivt bita ifrån och direkt förmedla sanningen på sina egna bloggar.

Linda Rosing används som ett exempel på detta och det finns garanterat många andra sådana. I och med att den kända personen själv kan äga sanningen fullt ut så blir det också svårare att skylla på någon annan när en groda har publicerats.

Ett exempel på detta var när Niklas Strömstedt, som starkt har kritiserat nedladdning av musik på nätet, själv har använt sig av upphovsskyddade bilder i sin blogg. När detta uppmärksammades hade han inget annat val än att erkänna dubbelmoralen i sitt agerande. Det fanns ingen annan att skylla på än honom själv.

Om bloggarna nu har inneburit en bredare debatt där gammelmedia inte längre oemotsagt kan säga sig stå för sanningen i samhällsdebatten så visar det sig nu även i allt högre utsträckning gälla kändisjournalistiken och där huvudpersonen själv kan döda rykten lika snabbt som det tar att skriva ett blogginlägg.

Det är just därför som fler av våra politiker, och andra medialt intressanta personer, på högre positioner skulle våga sig på att blogga. Om inte för att sprida sitt politiska budskap så i alla fall för att nyansera sig och sin person inför befintliga och potentiella väljare.

Reblog this post [with Zemanta]