Anmärkningsvärt lågt förtroende för oppositionen i sin paradgren

Att skillnaden mellan de politiska blocken krymper ytterligare går att ha många olika teorier om. Att Mona Sahlins strulande med sina olika partners har spelat in är givet liksom att den kris och lågkonjunktur vi är inne i gör det är även det en faktor. Den sistnämnda verkar ännu så länge vara till regeringens fördel.

En sak som jag tycker är mycket anmärkningsvärt är den undersökning som presenterades i gårdagens Rapport, som jag såg i feberdimma, om svenska folkets förtroende för vilket av de politiska blocken som är bäst lämpade att lösa jobbkrisen.

37 procent är osäkra, 33 procent tror på regeringen och bara 30 procent på oppositionen.

Att siffran för oppositionen inte är högre i den fråga som var en av huvudfrågorna som de förlorade makten på 2006 visar tydligt att de själva inte har tillfört någonting nytt som inger förtroende. Arbetsmarknadspolitiken är en gammal socialdemokratisk paradgren, men alldeles uppenbarligen har de tappat greppet över denna och det räcker inte längre med att vinka med lillfingret för att väljarna ska välja det trygga alternativet som alltid fixar till det bättre än de borgerliga partierna.

Det är långt kvar till nästa val och att börja spekulera i vad som händer fram tills dess är omöjligt. Faktum är ändå att det finns betydligt mer som talar för att det i alla fall finns en möjlighet för regeringen Reinfeldt nu än vad som var fallet för bara ett drygt halvår sedan.

Lyckas man vinna kampen om de osäkra rösterna i frågan om jobbpolitiken, som kommer att vara en huvudfråga även 2010, så har de skaffat sig ännu bättre förutsättningar att kunna försvara sin seger från 2006.

Relaterat i media:

Aftonbladet Dn Svd SVT

Andra bloggar om , , , , , , , , , , , Intressant.se