Om personen bakom bloggen

 

Vänliga ord uttalade om bloggen och bloggaren själv:

En intressant politisk tänkare och skildrare av samhällsdebatten, som alltid tar ställning i sak, men inte ansluter sig till någon kollektiv åsiktsbildning. Ibland önskar jag att jag kunde stå lika fri från partipolitiken som Fredric Kjellberg” Göran Widham – bloggare på Sagor från Livbåten, kommunikationsrådgivare och suppleant i Piratpartiets styrelse

He has lots of common sense and knowhow in politics and social media. Paul Ronge – PR-consultant, media strategist at Ronge Kommunikation

He is a very clever and a person with interesting thoughts Mary X Jensen – bloggare, moderat kommunalpolitiker och kandidat till riksdagen 2010

alltigenom initierade blogginlägg och strignens. Peter Jungerfelt – bloggare och twittrare

Fredric is a professional client that is easy to work with and he has good ideas and is always open for discussion to get the best solution” Per Olsson – Senior e-commerce and integration developer/Safety officer at NYCE Solutions AB. Twittrar som Mr Per Olsson

When I worked with Fredric it was apparent that he was a highly organised person which was necessary regarding the amount of resposibility he had at Kwintet Corporate Wear. It was a difficult job but there was nothing he didn’t know about ALL our customers, he was the guy at the sharp end, making it happen.” Richard Dawson – Test engineer, SP, reported to FREDRIC at Indiform / Kwintet Corporate Wear AB 2006-2009


SIGNERAT KJELLBERG @ FREDRIC

Född och uppvuxen i sveriges tekocentrum, Gällstad utanför Ulricehamn, eller rättare sagt i en by som heter Torsbo som ligger utanför detta Gällstad som numera förmodligen är mest välbekant för Lager 157. Numera boendes i Bollebygd mellan Borås och Göteborg.

Syfabrik-sysal-sömmerska

Den röda tråd i mitt liv som löper från teko- och textilbranschen är att jag i hela mitt yrkesverksamma liv, sedan 1988, har arbetet i olika företag som tillverkar och levererar uniformer och specialdesignade kläder till myndigheter och företag. Även om jag har pysslat med en rad olika arbetsuppgifter (försäljning, administration, kundtjänst, etc) så har ändå tonvikten under dessa 20 åren legat på lager/logistik och där jag de senaste knappa 10 åren varit lagerchef. Sedan försommaren 2008 har jag, inom ramen för samma bransch, delvis bytt bana och ansvarar numera för IT/Logistik-samordning.

Mitt intresse för samhällsfrågor och politik har också haft en röd tråd. Är man uppvuxen i en bygd full av industrier av olika slag så är man, eller var i alla fall på 70-talet, i mycket hög utsträckning arbetarklass och socialdemokrat vare sig man vill eller inte. Detta gick säkert bra att foga sig till, utan att ens ifrågasätta, så länge illusionen om det oslagbara svenska folkhemmet satt inpräntat i bakhuvudet på människor. Men när detta socialdemokratiskt byggda folkhem sakta men säkert började krackelera, jag blev äldre och 80-tal förbyttes till 90-tal, så gick det inte att låta bli att ifrågasätta olika punkter i detta bygge.

Anna_lindh_olof_palme

Mitt enda politiska engagemang var någon gång 1984-1985 när jag under en kortare period var medlem i SSU där Anna Lindh då var ordförande. Efter denna korta sejour har jag fortsatt att tycka och tänka om olika frågor, utan att binda mig till något parti, och successivt glidit mer och mer åt höger på den politiska skalan utan att ta steget fullt ut förrän i valet 2006.

Det är sannolikt så att jag rent tankemässigt skulle ha bytt politisk kant betydligt tidigare, men några faktorer gjorde att så inte skedde. En av dessa var att mitt arbetarklassursprung helt enkelt inte var förenligt med att ens tänka tanken att rösta på ett borgerligt parti. Det var Socialdemokraterna eller en stödröst på Vänsterpartiet som var alternativet. En annan bidragande faktor var också de borgerliga partiernas oförmåga att, när de väl fick chansen, regera landet på ett stabilt sätt. Diskussionerna om Socialdemokraternas oförmågor var trots detta ett ständigt upphov till heta diskussioner mellan mig och min far, som var socialdemokrat i hela sitt liv, även om jag faktiskt tror att även han började tveka de sista åren alldeles i börja av 2000-talet.

Jag är inte heller idag bunden till något medlemskap i ett politiskt parti eller annan intresseorganisation, men kategoriserar mig som ateistiskt liberal…

Den största förändringen i mitt sätt att förmedla vad jag tycker och tänker var när jag började blogga i början av 2005. Det har inneburit en kanal att nå ut till flera med sina tankar, och därmed låta de närmast sörjande slippa en del av allt tyckande, även om de fortfarande får höra en hel del. En annan stor förändring som kommit i spåren av bloggandet är att jag har lärt mig att inte vara lika kategorisk utan att även kunna ta in andras åsikter och bredda mitt perspektiv inom en rad olika frågor.

Andra saker som tar mina tankar och min tid är familjen som består av fru, två egna små döttrar och en foster-dotter i tonåren.

Jag har aldrig varit en bokmal men har på senare tid lärt mig att kunna koppla av tillräckligt även för att läsa böcker och inte bara läsa tidningar och magasin av olika slag.

Jag är inte heller i övrigt någon finkulturell person utan håller mig till en bred musiksmak med Ulf Lundell som den störste av alla, ett film och tv-intresse som de senaste åren hamnat i något av en vilande dvala och ett allmänt sportintresse utan fanatik som innebär att jag gillar att se de flesta idrotter utföras, dock utan min aktiva medverkan.

Ulf-lundell

Avslutningsvis är det värt att påpeka att allt jag skriver om på min blogg är mina personliga åsikter och har ingenting med mitt arbete eller någon annan att göra. Det är oberoende åsikter utan påverkan från något företag eller någon organisation.

Jag bloggar även på ett mer personligt plan på I huvudet på Keken.

 

 

Fredric Kjellberg

 


My status

 

SIGNERAT KJELLBERG @ MUSIC

kjellbergsweden's total tracks.