Färre aborter beroende på kristdemokrater och sverigedemokrater?

Aborter är något som Ja till livet försöker att hitta både argument och lösningar för att minska eller helst helt förbjuda.

På sin Ja till livet-blogg Om människans värde skriver de att det är vissa län som alltid lyckas bättre än andra med att hålla nere antalet aborter. De län som detta handlar om är Kronoberg och Blekinge och frågan som ställs är varför de alltid lyckas ha så låga aborttal följd av utropet Pressas kvinnor att föda sina barn – knappast!

Utan att vara någon expert på om det finns några exakta orsaker till att just dessa delar av landet har lägre aborttal så är det ingen speciellt vågad gissning att anledningen i Kronoberg är starkt beroende av de både hyser större delen av bibelbältet och en, i relation till övriga landet, oproportionerligt stor andel kristdemokrater inom sitt län.

Vad kan då orsaken vara till Blekinges låga aborttal?

Min teori är att det går att koppla till hur starka Sverigedemokraterna är i Blekinge och hur de, inte minst på det lokala planet, vid en rad tillfällen har tagit ställning emot fri abort och snarare vill skärpa de regler som nu finns.

Även om det är först på senare år som Sverigedemokraterna har fått allt större sympatier så kanske det ändå går att spåra en historiskt restriktiv inställning till aborter i deras framgångar i Blekinge. Eller har kanske frikyrkan en stark ställning även i Blekinge?

Bloggat:

Om människans värde

Relaterat i media:

Socialstyrelsens statistik om aborter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , Intressant.se