Kunskapen går först i kampen mot flumskolan

Jan Björklund

Image via Wikipedia

Nog för att det är både viktigt och rimligt att eleverna i skolan är på de lektioner som är meningen, men det överskuggande måste ändå vara att de lär sig vad som behövs.

När Jan Björklund nu i sin iver plogar vidare i jakten på ytterligare förbättringar så känns det som lite överkurs att ge sig på att betygssätta frånvaron och det potentiella skolket i skolan.

Björklund säger att man ingenstans i vuxenvärlden får komma och gå som man vill. Men jag tycker att kunskapsmålen, elevernas resultat och prestationer, ska överskugga just detta att börja bedöma vilken frånvaro som ska betygssättas och vilken som är legitim.

Dessutom är det inte längre så att det i lika hög utsträckning i vuxenvärlden handlar om att nitiskt följa en stämpelklocka mellan två givna klockslag. Det handlar betydligt mycket mer om att utföra en prestation och ett gott resultat utan att nödvändigtvis ens behöva befinna sig på samma ställe som sina kollegor merparten av veckans arbetstimmar. Då är diciplinen och förmågan att på egen hand kunna strukturera sitt arbete, och ta ansvar för slutresultatet, minst lika viktig.

Frågan om skolk måste gå att hantera på ett annat sätt där de som berörs sätts under särskild kontroll för att, tillsammans med föräldrarna, omgående ta tag i ett begynnande problem. Jag kan ärligt inte förså hur detta ska kunna efterlevas och jag kan inte förstå att man inte först och främst ser till att få kontroll över elevernas kunskapsnivå.

Om man får koll på detta så tror jag även att en hel del av den ogiltiga frånvaron kan undanröjas för någonstans är det ändå så att dåliga resultat och en alltför stor frånvaro i skolan oftast går hand i hand.

Jag tycker att Jan Björklund ska fortsätta sitt utmärkta arbete att höja kunskapsnivån bland eleverna. Låt det ske trots protester från politiska motståndare och snarstuckna lärare som måste förändra sitt sätt att arbeta och faktiskt göra det som är meningen. Sedan kan man alltid diskutera vilka resurser som eventuellt saknas, men gör det först när arbetet sker på rätt sätt med rätt målsättningar och visioner.

Relaterat:

Svd Svd Dn Aftonbladet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant.se

Reblog this post [with Zemanta]