Kärleksförklaring

Läs Marcus Birros text "Pappas brev till sitt ofödda barn" och låt dig beröras.