Hedersregler för nätet och för världen utanför detta

Som ett led i den, för många redan uppenbara, förskjutningen av vem som äger rätten till sanningen i den aktuella samhällsdebatten så har Blogge satt upp en Motion till bloggarriksdag: hedersregler för nätet som hänvisar till att det inte längre är gammelmedia, och dess företrädare, som äger denna sanning på egen hand.

Den i bloggosfären som upprepade gånger far med osanning och både vägrar att ändra sig och erkänna ett misstag blir till slut inte läst längre. I bloggosfären sker hela tiden ett naturligt urval av vad som är intressant och relevant att uppmärksamma och uppmuntra.

I gammelmedia däremot kan det fortfarande skrivas vilka felaktigheter som helst, som stora delar av läsarkretsen okritiskt väljer att svälja, utan att det vare sig sker dementier eller erkännanden av vilken initierad kunskap som finns på andra sidan den stora feta muren som står mellan gamla journalister och publicister och alla som diskuterar, resonerar och propagerar i den öppna informationsteknologiska världen som bland annat bloggarna tillhör.

Relaterat:

Dagens Arena

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Intressant.se