Kärnfamiljen ska ha tolkningsföreträde

Återigen görs ett kristdemokratiskt försök att övertyga oss om den gamla hederliga kärnfamiljens rätta plats som den levnadsform som alla beslut i vårt samhälle ska utgå ifrån.

Det är Alf Svensson, tillsammans med riksdagaledamoten och grundaren till Ja till livet Mikael Oscarsson, som framför sitt budskap på DN Debatt:

Alla politikområden ska
genomsyras av ett familjeperspektiv. Alla politiska beslut ska
konsekvensbeskrivas utifrån hur familjerna påverkas.

En
handlingsplan ska upprättas för att stärka äktenskap och familjer. Det
handlar både om att verka för positiva attityder till barn,
barnafödande, äktenskap och familjebildning, och att konkret erbjuda
till exempel föräldra- och äktenskapskurser och rådgivning.

Med denna familj avses självfallet mamma, pappa och barn som lever tillsammans. Det innebär att duon vill forma ett samhälle som ifrån denna kärnfamilj och som, ifall det är nödvändigt , ska åsidosätta hur detta påverkar stora grupper människor i vårt land som inte lever på detta vis.

Sverige har drygt 2 miljoner vuxna som lever i ensamhushåll utan barn. Till detta kommer alla de hushåll med ensamstående med barn och andra typer av familjebildningar som inte faller in i den kristdemokratiska idealsynen.

Deras argumentation, som baseras på en sifo-undersökning där 87 procent av svenska folket anser att barn har en
grundläggande rättighet att så långt det är möjligt växa upp med sina
två biologiska föräldrar
, är egentligen ganska ihålig.

Det är i grunden helt i sin ordning att 9 av 10 svenskar vill att barn som föds i ett förhållande också ska få leva upp där utan att det dyker upp orsaker som förändrar bilden.

Deras stora problem är att de med sin syn, och genom att ge kärnfamiljen tolkningsföreträde, inte tar hänsyn och har tolerans till alla andra som inte faller in i normen.

Ett i grunden ganska normalt kristdemokratiskt beteende även om partiledaren Göran Hägglund gör vad han kan för att få det till något annat under den glättiga ytan i toppen av partiet.

Relaterat:

Dn Dagen.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se