Hellre högre effektivitet än höjd skatt

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en undersökning om svenska folkets syn på skattesänkningar ställt emot kvalitetshöjningar i den egna kommunen eller landstinget.

En av frågorna fokuserades på vad man ville skulle göras om den egna kommunen/landstinget gjorde ett mycket bra ekonomiskt resultat
kommande år. Vill man då helst få sänkt skatt, eller ökad kvalitet i
olika verksamheter?

66 procent svarade att de "absolut" kunde tänka sig att
betala högre skatt för att alla ska få tillgång till bättre sjukvård.
19 procent svarade "ja, kanske", medan 14 procent svarade nej
.

Om undersökningen inte har gått mer på djupet än så här så är den totalt meningslös som underlag för SKL. Den säger ingenting mer än att de tillfrågade önskar en bättre kvalitét i den service som tillhandahålls av kommunerna och landstingen. Men det säger inte något om VAD det är i kvalitén som är problemet.

Underliggande följdfrågor borde ha ställts i sådan omfattning att det gick att ringa in vad som är problematiken och var den finns.

Ilmar Reepalu säger att den visar att vi har ett väldigt starkt stöd för en skattefinansierad
välfärd. Det finns knappt någon kraft bakom att sänka skatten för att
öka valfriheten.

Ja, men den säger ingenting om att det är ett självändamål att den skattefinansierade välfärden, för sitt eget välmåendes skull, i många delar inte behöver utsättas för en rejäl genomlysning för att utnyttja resurser och kapacitet på rätt sätt.

Relaterat:

Dn gp.se

 

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se