Vetlanda kommun förnekar sig inte

Utan att vara någon form av expert på vårdnadsutredningar så måste jag ändå ställa frågan:

Hur i hela helvete är det möjligt att Vetlanda kommun kan ta beslut som innebär att pappan till flickan i "Fallet Louise" får fortsätta vara vårdnadshavare?

Även om hon snart fyller arton, och inte längre behöver någon vårdnadshavare alls, så är det helt obegripligt hur det går att ta ett sådant beslut efter allt som hon har blivit utsatt för av sin pappa.

Jerker Richt, Vetlanda kommuns tf socialchef, säger att vårdnadsfrågan inte kommer att få några praktiska konsekvenser för flickan. Varför har man i sådana fall tagit ett beslut som inte på något vis ligger i linje med en upprättelse för Louise och den behandling hon har tvingats utstå till stora delar beroende på hur Vetlanda Kommun har agerat.

Istället för ett tydligt konstaterande att hennes pappa bortom allt rimligt tvivel inte är lämplig som vårdnadshavare så knäpper de istället Louise på näsan ytterligare en gång.

Relaterat:

Svd Aftonbladet Svd sydsvenskan.se Dn

 

Andra bloggar om: , , , , , , Intressant.se