DN vill tvinga invandrarflickorna – inte folkpartiet

Hur kan Dagens Nyheter sätta en rubrik, inom citationsstecken, som inte återfinns i den debattartikel som folkpartiet idag har skrivit där man vill stryka undantagsregeln för deltagande i obligatorisk skolundervisning?

Det är inte folkpartiets prioritet att tvinga någon. Deras mål är att så många som möjligt ska tillgodose sig den obligatoriska svenska skolundervisningen utan att föräldrarna ska sätta stopp för detta.

Tanken med den svenska skolan är inte att delta där det passar elevens eller föräldrarnas personliga åsikter i olika sammanhang. Det handlar om att ge alla en så bred grund som möjligt.

Det är lika fel att 27 procent av invandrarflickorna i Sverige hindras av sina föräldrar att delta i delar av undervisningen som det är när olika religiösa sekter, som exempelvis Livets Ord eller Plymouthbröderna, indoktrinerar barn i sina egna friskolor med hemsnickrade filosofier om vad barnen ska undervisas om.

Fokuset i detta ligger förvisso i första hand på den andel invandrarflickor som idag hindras, men i grunden handlar det om alla elevers möjligheter till en komplett utbildning oavsett kön eller etnicitet.

Att det är just detta som är målsättningen från folkpartiet visar också den tydligare reglering för friskolor där konfessionella inslag i fortsättningen enbart ska få förekomma som ett komplement till den obligatoriska undervisningen.

Om det nu skulle anses finnas ett tvingande inslag i dagens debattartikel så handlar det i sådana fall om ett alldeles självklart tvång för alla elever att trassla sig igenom den allmänna skolgången alldeles oavsett de personliga åsikter som målsman kan ha om olika delar av denna undervisning.

Relaterat:

Dn Svd sydsvenskan.se Dagen.se

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Intressant.se