Alliansen tänker på barnen

Förutom att kristdemokraterna till slut lyckats baxa sitt förhatliga vårdnadsbidrag ända till beslut så är det till stora delar ett mycket bra paket familjepolitiskt paket som alliansen idag presenterar på DN Debatt.

Det är ett starkt fokus på kompetensen hos förskolans personal, deras ansvar och med detta en stark ambition att höja deras status. Dessutom är det rätt fokus på ett aktivt språkarbete med barnen i syfte att utveckla både talspråket och intresset för skriftspråket, dvs en god grund för den riktiga skolan.

Det största problemet är inte de förslag som nu läggs utan att det saknas den kompetens som krävs i förskolan. Ett problem som förmodligen grundar sig i en låg status och för dåligt betalt pga en eftersatt utbildning av förskolan som grundar sig i slopandet av den särskilda förskollärarutbildningen 2001.

Detta har resulterat i att alldeles för många med för låg eller fel kompetens idag arbetar med att ta hand om våra barn.

I Borås Stad finns det 581 anställda barnskötare inom förskolan och 179 av dessa är outbildade (19/2 -08) och av dessa är 98 fastanställda. Med andra ord är det ett nödvändigt men digert jobb att se till att personalen inom barnomsorgen i Borås kommer upp på den kompetensnivå som nu är målet.

Relaterat:

Dn

Borås Tidning

 

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se