Modet, sannolikheten och preskriptionen

Det krävs en övertygelse och ett mod att efter drygt 30 år begära att JK ska granska den så kallade bordellhärvan för att konstatera om statens agerande i fallet ska rendera skadestånd.

Om JK:s bedömning är korrekt, att han med säkerhet
inte kan konstatera att staten begått ett allvarligt fel, så kan inte
kvinnornas mod och övertygelse
räcka för att upphäva de preskribtionsregler som finns.

Övergreppen är med största sannolikhet något som är ett faktum, men som Göran Lambertz säger så måste "lika fall […] behandlas lika, och i så fall skulle
jag riskera att skapa en praxis som innebar att Justitiekanslern, och
kanske andra myndigheter, i framtiden skulle anse sig behöva granska
och pröva klagomål avseende gamla händelser i en omfattning som inte är
önskvärd"
.

Om det gick att bortse från juridiken i det här fallet så är det väldigt enkelt att tycka att kvinnorna borde få någon form av upprättelse från staten och de sannolika fel som har begåtts. Men problematiken stanna tyvärr inte vid detta enskilda fall utan skulle påverka betydligt mycket mer än så.

Det som dock är viktigt i den här frågan är att inte ifrågasätta kvinnornas trovärdighet. För sunt förnuft säger självfallet att man inte 30 år senare, med full vetskap om brottens preskription, går ut i
offentlighetens ljus med den här typen av saker utan att det finns en
grund för påståendet, något som även JK med stor sannolikhet
konstaterar.

Isabella Lund skriver i ett långt inlägg bland annat så här om dagens beslut.

Jag hoppas en del lär sig av den här
historien för jag har en otäck och stark känsla att precis samma sak
skulle kunna inträffa idag. Den känslan blev tydlig när jag tog del av
vad olika människor sa och skrev om bordellhärvan och framförallt vad man inte sa eller skrev.
De som ville ifrågasätta kvinnornas trovärdighet tog exempelvis till
horstigmat. Det är ju mycket lättare att misskreditera en persons
trovärdighet om den personen omnämns som en hora.

Trots dagens negativa besked så meddelar en av kvinnorna att hon kommer att fortsätta sin kamp för en upprättelse från den svenska staten.

Något jag kan hålla med om är det Maria Abrahamsson skriver på SvD:s ledarblogg, nämligen att JK faktiskt kunde ha rekommenderat regeringen att betala ut Ex Gratia till de båda kvinnorna.

Relaterat:

Dn Svd Aftonbladet Svd sydsvenskan.se

Isabella Lund, Ex Gratia

 

Andra bloggar om: , , , , , , , , , Intressant.se