Ett friskare folk gör gott för statskassan

Sjukskrivningarna har minskat rejält. Något som i rena pengar under 2007 innebar en besparing för staten på 5 miljarder jämfört med året innan.

Under 2007 har 30.000 färre sjukfall uppkommit än
under 2006. Sjukfallen avslutas också allt snabbare. Antalet
sjukpenningdagar har minskat med närmare 13 procent. Kostnaderna för
sjukpenningen har minskat från 30 miljarder kronor till att nu ligga på
25 miljarder kronor.

Anledningen till minskningen är flera olika faktorer där fler jobb och ett större fokus på att minska längden och antalet sjukskrivningar uppenbarligen är rätt väg.

Givetvis ska socialdemokraten Ylva Johansson snyfta om hur synd det är när "regeringen går så pass hårt åt de sjukskrivna att det finns folk som inte längre vågar eller har råd att vara sjukskrivna".

Det kan i detta sammanhanget vara på sin plats att påminna om att de åtgärder som vi nu ser resultatet av från början ställdes ut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Det kan också vara värt att påminna om hur Hans Karlsson, dåvarande arbetslivsminister, beskrev problematiken med de sjukskrivningar som vi nu ser en vändning på.

"Läkarnas och vårdcentralernas roll i sjukskrivningsprocessen kan bli dramatiskt mycket bättre."

"Svenska läkare sjukskriver alltför lättvindigt. […] Jag tror det finns en slentrian som inte är bra för patienten."

"Ju längre sjukfallen
pågår, desto större risk finns att sjukskrivningstillståndet fortsätter
ytterligare en månad. Redan på ett tidigt stadium etableras skillnader
i detta avseende."

"Genom partiell
sjukskrivning kan kontakten med arbetsplatsen upprätthållas, vilket
anses kunna underlätta återvinnande av resterande arbetsförmåga. Ett
ökat antal partiella sjukskrivningar reducerar antalet nettodagar"

"En ökad
partiell sjukskrivning är något som regeringen eftersträvar.
Deltidssjukskrivning skall vara normen även om vissa bedömare har
framfört farhågor om att ökad partiell sjukskrivning används eller kan
komma att användas som en arbetstidsförkortning."

Borde inte Ylva Johansson istället vara glad över att det initiativ som hennes eget parti tog nu visar sig spara pengar till statskassan?

Relaterat:

Dn Svd sydsvenskan.se

Linda Skugge

 

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , Intressant.se