Opinion för en okänd politik

Vad den rekordstora skillnaden i opinion mellan alliansen och
oppositionen beror på är inte helt enkelt att förstå. Den skillnad som
nu visar sig kan knappast enbart ha med missnöjda blockbytare från valet 2006
att göra utan handlar snarare om att det har blivit korrekt att
uttrycka sitt missnöje över regeringens arbete alldeles oavsett vad som
genomförs och vilket obefintligt alternativ som är presenterat från
socialdemokraterna.

Det är en opinionsförändring mer baserad på en trygghet i att tro sig veta vad socialdemokraterna eventuellt skulle ha gjort istället än en klar uppfattning om vad de faktiskt skulle ha gjort. För om detta vet vi ännu ingenting, varken vilka egna nya framtidsvisioner som finns eller hur stor del av alliansens politik som i det stora hela faktiskt sammanfaller med den nu förda politiken.

Sedan ska man i all bedrövelse eller glädje, vilket man nu önskar,
över det nu rådande läget komma ihåg att i runda slängar 20% av de
tillfrågade inte kan eller vill tala om var deras sympatier finns
någonstans.

För övrigt är det inte bara så att vi har en unikt stor skillnad mellan blocken. Det måste också vara unikt att ett parti, som socialdemokraterna i det här fallet, har så högt förtroende utan att egentligen vet vad förtroendet grundas på förutom gamla meriter från en förgången tid.

Ge mig något att ta ställning till och tills dess är det rådande läget inget annat än en opinion för en okänd politik.

Relaterat:

Dn Svd

 

Andra bloggar om: , , , , , Intressant.se