Sätt åt alla vab-fuskande föräldrar!

Försäkringskassan ställer sig negativa till att kontrollera fusk med vård av barn genom intyg från förskolan. De förordar istället en kontrollfunktion via arbetsgivaren.

Om det, inom ramen för nuvarande kontrollsystem, också går att lägga in denna kontroll via arbetsgivaren så är det säkerligen mer kostnadseffektivt än att låta förskolan administrera det hela.

Men alldeles oavsett vem som ska vara underlag för kontrollen så kvarstår dock fortfarande det största problemet:

Hur ska vi komma åt de som fuskar genom att stanna hemma från jobbet, antingen med ett friskt barn när man själv bara känner för det eller är sjuk och vill undvika en karensdag i sjukförsäkringen?

Där tror i alla fall jag att en stor del av fusket finns att finna.

Relaterat:

Dn Svd

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se