Nyckeln till en bra vård är struktur och kompetens

Ännu en gång är det vårdföretaget Attendo Care som har misslyckats med sitt uppdrag.

Den här gången är det på servicehuset Baggeby gård på Lidingö som flera fall av misskötsel har konstaterats. Förra året handlade deras tillkortakommande om Kronoparksgården i Uppsala och nu blossar självfallet debatten om vård i privat regi upp igen.

Attendo har ännu en gång med tydlighet visat att de inte klarat av det uppdrag som de får betalt för, men jag vill ändå hävda att det inte behöver handla om ifall det är privat eller offentligt driven verksamhet det handlar om. Det kan likaväl, precis som var fallet i Borås 2002, handla om en misslyckad kommunal vårdinrättning.

Oavsett vem som driver verksamheten finns det en uppdragsgivare som, vid sidan om verksamhetens egna kontrollfunktioner, har ansvaret att följa upp och kontrollera att kvalitén på vården efterlevs.

Så var det på Kronoparksgården i Uppsala förra året, på Milstolpen i Borås 2002 och så är det på Baggeby gård nu.

I det senaste fallet har nu också ansvarig uppdragsgivare, dvs Lindingö kommun, tagit beslutet att avsluta samarbetet med Attendo och själva ta över driften. Något som kanske kunde har skett tidigare om man haft en tillräckligt bra kvalitétsuppföljning redan innan missförhållanden började visa sig.

Detta tillsammans med rätt kompetens både på ledande position och hos de som utför arbetet med patienterna är nyckeln till en bra vård – oavsett om den sker i privat eller offentlig regi.

För Attendos del är det nog dags att ta sig en rejäl funderare på hur de ska kunna säkerställa en fullgod vård i fortsättningen.

Relaterat:

Dn Svd Dn

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se