Låt avtjänat straff vara det som gäller

Efter nyheten om den morddömde man som antagits till läkarutbildningen på Karolinska institutet skrev Anders Milton igår en debattartikel i DN där han anser att det finns vissa yrken som ska vara stängda för exempelvis denna man.

Han anser att det alldeles oavsett ånger och sonat brott inte är lämpligt eftersom patienten måste känna tillit till sin läkares goda omdöme och kunskaper.

Jag håller fast vid det helt oacceptabla att en person dömd för ett grovt brott för all framtid automatiskt skulle vara portad för vissa yrken. Om vi har ett system som utgår från ett straff som fastställs och avtjänas av personen i fråga så måste vi också ge han eller henne hela friheten tillbaka.

Vilka utbildningar eller yrken ska reserveras för dömda brottslingar
och vilka ska i så fall inte vara möjliga för en mördare som sonat sitt
brott att få arbeta med?

I sitt inlägg "Vem är Milton att döma?" förklarar Blogge Bloggelito alldeles glasklart hur det ligger till:

"Egentligen är saken kristallklar: i Sverige utmäts straff av den dömande maktens instanser, inte av universitet, tidningar och enskilda personer eller organisationer. Den som har avtjänat sitt straff har även sonat sitt brott – det finns inte och får inte finnas ytterligare straffsanktioner än de rätten dömer ut i sista instans. Vidare är rätten att studera helt allmän, med undantag för om en studerande under utbildningens gång gör sig skyldig till ett allvarligt brott, har allvarliga psykiska problem eller om andra svårigheter som riskerar tredje parts säkerhet föreligger; högskolelagens förordningar medger då att studenten kan stängas av tillfälligt."

Om vi faller för frestelsen att gå på Anders Miltons väg slutar det med en godtycklig bedömning av vad som är ett brott "värt" att fortsätta straffas för även efter avtjänat officiellt straff.

Relaterat:

Dn

Blogge Bloggelito, Enligt min humla

Ett avtjänat straff innebär möjligheten till ett nytt liv (eget inlägg)

Andra bloggar om: , , , , , , , , Intressant.se